Pri príležitosti svetového dňa mlieka sa aj v Špeciálnej základnej škole sv. Anny 25.09.2019 uskutočnilo projektové vyučovanie. Pani učiteľka v kostýme kravičky žiakom sprostredkovala informácie o mliečnych výrobkoch. Neskôr si spoločne so žiakmi pomocou vizualizácie receptu pripravili vaflové cesto. Pedagógovia a asistenti spoločne so žiakmi upiekli vafle. Žiaci si ich ponatierali malinovým džemom, dozdobili šľahačkou i ovocím. V tento deň žiaci robili aj rôzne aktivity. Vystrihovali, lepili, vyfarbovali obrázky. Poskladali si 3D model kravičky. V priebehu prestávky si žiaci mohli pozrieť video o spracovávaní mliečnych výrobkov a dozvedieť sa tak nové informácie. Nakoniec sme mali veľkú spoločnú aktivitu a žiaci vyrobili kravičku zo separovaného odpadu.

(Mgr. Silvia Dziaková)