Študenti 2. A a 3. B triedy Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom na začiatku nového školského roka putovali na najmladšie pútnické miesto Prešovskej archieparchie, na horu Zvir v Litmanovej, aby si od nebeskej Matky vyprosili požehnanie a ochranu na celý školský rok. Obohatením celej ich púte bolo stretnutie s prešovským arcibiskupom metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktorý ich po svätej liturgii osobne sprevádzal po celom pútnickom mieste.

(PaedDr. L. Švecová)