Od roku 2001 sa z iniciatívy Rady Európy každoročne 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov. Tento deň slúži na to, aby si žiaci uvedomovali potrebu ovládania cudzích jazykov ako nástroja porozumenia iných kultúr, možnosti cestovania, študovania v zahraničí, získavania priateľstiev aj mimo hraníc, možnosti komunikácie, pre zábavu a vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností. Žiaci všetkých ročníkov si pripomenuli tento deň na hodinách jazykov, ktoré sa vyučujú v našej škole (anglický a ruský). Spoločne vyrobili plagáty na tému Európskeho dňa jazykov. Spoznávali a nakreslili vlajky európskych krajín, a naučili sa v rôznych jazykoch slovo priateľ ako symbol súdržnosti jednotlivých európskych národov.

(Lenka Fečová)