V štvrtú septembrovú nedeľu sa v Bratislave uskutočnil Národný pochod za život 2019. Uvedomujúc si hodnotu každého života od počatia po prirodzenú smrť sme sa rozhodli podporiť tento pochod duchovne, ale aj výtvarne. Duchovná podpora spočívala v spoločnej modlitbe deviatnika. V rámci projektového vyučovania sme vytvorili niekoľko výkresov a plagátov, ktoré sme následne umiestnili do jednotlivých tried, ale aj v spoločných priestoroch Domu sv. Anny. Touto formou sme prezentovali jedno z hesiel pochodu: „Sme hlasom najmenších z nás.“

(Mgr. Lukáš Maček)