Mať každý týždeň v škole zdravé ovocie nie je až také samozrejmé. Práve preto sme sa rozhodli vďaka projektu Čerstvé hlavičky využiť darované hrušky na prípravu čerstvej štrúdle. Na príprave sa podieľali všetci žiaci za pomoci učiteľov a asistentov učiteľov. Pripravili sme si potrebné pomôcky na strúhanie a pečenie. Vyskúšali sme si tiež nácvik nakupovania potrebných surovín v nákupnom centre s využitím vizualizácie nákupu.  Po upečení štrúdle sme si na nej spoločne pochutnali a zaspievali.

(Mgr. Miroslava Demčáková)