CZŠ sv. Juraja sa snaží zlepšovať prostredie školy a vytvárať kvalitnejšie podmienky pre vyučovací proces a rôzne voľnočasové aktivity. Aj z tohto dôvodu sa škola rozhodla zapojiť do výzvy nadácie Renovabis, kde bola úspešná a získala finančný grant na zatraktívnenie počítačovej učebne, do ktorej boli zakúpené nové počítače a technologické vybavenie. Úsilie školy smeruje k skvalitneniu prostredia nielen na výučbu, ale aj realizáciu voľnočasových aktivít v spolupráci s rodičmi. Projekt vytvoril podmienky na ďalšiu modernizáciu výchovno-vzdelávacej práce a priblížil žiakom ďalšie možnosti využívania technológií.

(RNDr. Katarína Hrižová)