Kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou sa 3. septembra 2019 naplnil viac ako 300 mladými ľuďmi z celého východného Slovenska, ktorí sa neboja veľkých cieľov. Tí v uplynulom školskom roku odložili pohodlie, aby rozvíjali svoje zručnosti, pomáhali svojmu okoliu dobrovoľníckou prácou, športovali a vydali sa na dobrodružnú expedíciu. Medzi nimi boli aj štyri študentky 2. B, ktoré na slávnostnej ceremónii prijali Cenu vojvodu z Edinburghu, stupeň bronz. Miestne centrum pri GJZ však má aj prvých strieborných absolventov. Cenu v stupni striebro si prebralo z rúk predsedu PSK Milana Majerského až sedem študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

(Mgr. E. Jarošová)