V úvode nového školského roka si trinásť študentov Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča prevzalo prestížne ocenenie programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na slávnostnej ceremónii v priestoroch historického kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Ceremónia sa uskutočnila za prítomnosti viac ako 300 mladých ľudí východného Slovenska a svoje ocenenia si prevzali z rúk významných osobností spoločenského života vrátane predsedu PSK Milana Majerského.

Jedenásti študenti školy boli ocenení bronzovou a dvaja striebornou medailou, čím úspešne zavŕšili svoje pôsobenie v programe DofE v školskom roku 2018/2019, počas ktorého sa systematicky venovali dosahovaniu cieľov v štyroch oblastiach: talent, šport, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia.

Účasťou v tomto programe si študenti rozvíjali vlastnosti ako vytrvalosť, cieľavedomosť, zodpovednosť, učili sa efektívne plánovať, a tým rozvíjali svoje osobnosti a hľadali pre seba nové záujmy a výzvy. Všetkým oceneným študentom prajeme, aby im skúsenosti, ktoré získali účasťou v programe DofE, slúžili na ich ďalší rast a dobro iných.

Medzinárodná cena vojvoda z Edinburghu je poprednou vzdelávacou platformou pochádzajúcou z Veľkej Británie, ktorá ponúka mladým ľuďom na celom svete možnosť rozvíjať svoje osobnosti prostredníctvom dosahovania cieľov vo viacerých oblastiach.

Mgr. Viktor Verba, PhD.

koordinátor programu DofE na Gymnáziu bl. Pavla Petra Gojdiča Prešov