Leto zvoní a oznamuje koniec všetkému školskému a pracovnému zhonu. Aj my sme na záver školského roka 2018/2019 v piatok 28. júna 2019, všetci slávnostne oblečení, prišli do školy, kde sme začali deň svätou liturgiou. Po skončení svätej liturgie sme sa rozišli do svojich tried. V každej triede rozdal triedny učiteľ s asistentom učiteľa vysvedčenia a pochvaly, každému žiakovi zvlášť, za plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov, odvahu prekonávať dennodenné prekážky, chuť do učenia a vytrvalosť pri práci. Učitelia a asistenti boli taktiež obdarovaní od žiakov kvetmi a sladkou pozornosťou za ich prácu, snahu a aktivitu počas celého školského roka. A tak sa začína čas prázdnin, dovoleniek a oddychu, nie je dôvod na paniku a smútok, pretože zvoní na začiatok leta.

(Dária Kosturková)