Koniec školského roka je pre ľudí z pedagogického prostredia veľmi náročným obdobím. Tieto dni sa okrem uzatvárania známok nesú v znamení dokumentácií, pracovných porád, triednických hodín či reflexií nad končiacim sa školským rokom. Napriek týmto povinnostiam boli tieto posledné dni pre mňa čímsi výnimočným.

Keďže i v živote učiteľa je veľmi dôležité, aby sa neustále vzdelával a posúval svoj pedagogický kumšt dopredu, rozhodol som sa prihlásiť na ročné štúdium do Komenského inštitútu. Ten vznikol ako podpora pre učiteľov, ktorí chcú vychádzať zo zóny svojho komfortu, profesionálne napredovať a prispieť k zmene v našom školstve zdola.

I keď sa moje štúdium v Komenského inštitúte malo spolu s ďalšími 21 učiteľmi z rôznych kútov Slovenska formálne začať až v letnom období, plány sa zmenili. Nových účastníkov tohto výnimočného programu si totiž v závere školského roka pozvala pani prezidentka Zuzana Čaputová na audienciu v prezidentskom paláci, aby tak symbolicky poukázala na dôležitosť učiteľov v našej spoločnosti, ktorí sú najdôležitejším faktorom pre napredovanie nášho školstva.

Návšteva prezidentského paláca nie je každodennou záležitosťou, preto som bol veľmi rád, že sa môžem zúčastniť na tejto milej udalosti. Po vstupnej bezpečnostnej prehliadke sme sa ocitli v prijímacej sále prezidentského paláca, kde sme boli oboznámení s protokolom a programom, ktorý nás čakal. Atmosféru výnimočnosti dopĺňala prítomná čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, ktorá bola pripravená vzdať úctu prichádzajúcej prezidentke.

Po chvíli netrpezlivého čakania vstúpila nová hlava štátu do sály. Vo svojom príhovore okrem iného poukázala na dôležitosť kvalitného učiteľa v našom školstve, ktorý dokáže žiakov nadchnúť, motivovať či inšpirovať k objavovaniu. Prezidentka zároveň ocenila našu chuť napredovať a v neformálnych rozhovoroch prejavila záujem o každého z nás. V závere si s každým z prítomných učiteľov spravila fotografiu a veľmi milé stretnutie sa blížilo ku koncu.

I keď záver školského roka bol pre každého z nás veľmi náročný, všetci sme prežívali radosť z tohto dňa, ktorý bol pre nás výnimočným. Osobne som veľmi rád, že nová hlava štátu už krátko po nastúpení do svojej funkcie týmto stretnutím s učiteľmi poukázala na dôležitosť kvalitného školstva v našej spoločnosti, ktorá sa nezaobíde bez kvalitne vzdelaných ľudí.

Viktor Verba, Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove

 

https://www.prezident.sk/article/prezidentka-prijala-ucitelov-z-komenskeho-institutu/