V pondelok 24. júna 2019 CZŠ sv. Juraja vo Svidníku opäť ožila, tentoraz športovým podujatím. Konal sa Olympijský deň.

Celú akciu otvorila olympijská hymna, po ktorej sa žiaci, ktorí veľmi radi vymenili učebnice za športové oblečenie, zapojili do rôznych netradičných športových aktivít. Zaskákali sme si vo vreci, maľovali sme na chodník, triafali sme do plechoviek, preťahovali sa lanom a mnohé ďalšie aktivity. K príjemnej nálade počas športovania a súťaženia prispelo aj počasie a príjemná hudba.

Cieľom celej akcie bolo priblížiť žiakom šport a jeho hodnoty a povzbudiť ich k zdravému a aktívnemu životu. Keďže olympiáda je súťaž, na jej konci boli víťazi odmenení medailami a vecnými cenami.

Slovenský olympijský výbor vyhlásil počas školského roka aj literárnu súťaž s témou fair-play. Mirka Jalčáková so svojou poviedkou vyhrala túto celoslovenskú súťaž v kategórií 15 – 18 rokov. Literárne práce hodnotila odborná komisia zložená z novinárov a spisovateľov. O to vzácnejšie je pre ňu zlato z tejto súťaže. Srdečne jej blahoželáme.