Nie je ťažké robiť nové veci, ale dobré veci. V CZŠ sv. Juraja sa v utorok 18. júna v popoludňajších hodinách stretli tí, pre ktorých je rodina posvätná – otec, mama, deti, starí rodičia a priatelia školy.

Každý bol vítaný. Prečo?

Aby sme si pripomenuli úlohu a poslanie rodiny.

Pre všetkých malých i veľkých bolo pripravených niekoľko zaujímavých atrakcií. Azda najočakávanejší boli sokoliari Majstra Vagana, ktorí predvádzajú dravé vtáky pri Kežmarskom hrade. Nad areálom školy prelietavala plamienka, sova snežná, sokoly, výr skalný i veľkolepé orly. Nezabudnuteľný bol pohľad na orly, ktoré majestátne roztiahli krídla a plachtili nad hlavami prítomných, alebo sokola, ktorý sa uhniezdil na jednom zo stromov a zvedavo sledoval okolie.

Pre deti boli pripravené súťažné i poznávacie aktivity. Každé dieťa dostalo mapku vyrobenú z recyklovaného papiera, zloženú ako obal na zošity. Po absolvovaní jednotlivých stanovíšť dostali pečiatku. Za splnenie všetkých úloh si mohli U Michala vybrať kofolu, citronádu v pohári z ekologického materiálu, na ktorom mali svoje meno. Nechýbal ani jedinečný „cirkevňácky“ perník.

Najprv museli deti utiecť pred pavúkom cez pavučinu. Na lúke  si spolu s lienkou a včielkou zahrali biliard. Pod skalou s havranom a strakou súťažili v poznávaní vtákov. V mravenisku s Ferdom Mravcom priraďovali materiály, ktoré k sebe patria. V močiari so žabkou skákali vo vreciach, chodili na chodúľoch. V rybníku sa dozvedeli niečo o rybách, o rybárčení, skúsili uloviť aspoň malú rybku, obzreli si udice, ale i rybárske čižmy.

Nechýbal ani ekostánok, kde si deti mohli vyrobiť z recyklovaného papiera fotorámček.

Novinkou tohto dňa bola burza hračiek a kníh. Deti doniesli hračky a knihy, ktoré už nepotrebovali, a mohli ich darovať alebo vymeniť.

Dobrú náladu priniesol i otec František Sochovič a skupina animátorov s posledným testovaním žiakov, ktorí nielen rozospievali, ale aj roztancovali prítomných.

V areáli školy sa ozývala hudba, smiech… Kým sa deti preháňali od jednej atrakcie k druhej, dospelí si buď zahrali minigolf, alebo sa len jednoducho v pokoji pri kávičke porozprávali.

Naše poďakovanie patrí v prvom rade Bohu za skutočne krásny a nezabudnuteľný čas, ako aj všetkým, ktorí sa rozhodli stráviť popoludnie v našej škole.

Neváhajte a príďte k nám. Ste vítaní, lebo ako povedal sv. František z Assisi: Len keď dávame, nadobúdame…

(E. Bandžuchová)

DCIM100MEDIADJI_0555.JPG

Viac foto:

https://czssk.edupage.org/album/?eqa=cGhvdG89YWxidW0mYWxicz1hbGJ1bQ%3D%3D