Streda 5. júna 2019 bol ten deň, na ktorý sa žiaci našej školy tešili celý rok. Spoločne s rodičmi, klientmi, zamestnancami ZSS sv. Anny a pedagógmi ŠZŠ sv. Anny sme sa vybrali na púť do Krakova.  Po dlhej ceste autobusom sme dorazili do cieľa. Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakove-Lagievnikách každého uchvátilo. V Bazilike Božieho  milosrdenstva celebroval svätú liturgiu otec Paraska, po nej sa nám prihovorila sestra Blanka z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Duchovnú silu sme mohli načerpať v rôznych častiach sanktuária, napr. v Kaplnke večnej adorácie, v kláštornej kaplnke s obrazom milosrdného Ježiša a relikviou sv. sestry Faustíny. V závere púte sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva v kláštornej kaplnke. Naplnení Božou milosťou a s kopou zážitkov sme sa šťastne vrátili domov.

(Mgr. Lucia Halčišáková)