Michal Iľkovič, žiak 7. A triedy CMŠ s MŠ bl. P.  P.  Gojdiča, sa vo štvrtok 6. júna 2019 umiestnil v celoslovenskom kole pytagoriády na 2. mieste. Súťaž sa konala v Trenčianskych Tepliciach. Michalovi blahoželáme a prajeme v ďalších súťažiach veľa úspechov.