Mesiac máj bol pre škôlkárov Cirkevnej materskej školy bl. Vasiľa Hopka v Bardejove mesiacom plným nových zážitkov a aktivít. Mesiac sme odštartovali pripomenutím si sviatku patróna našej škôlky bl. Vasiľa Hopka, návštevou Chrámu sv. Petra a Pavla, v ktorom je uložený relikviár nášho patróna. S radosťou sme prijali pozvanie na hasičskú stanicu v Bardejove, kde sme sa oboznámili s prácou hasičov a technikou, ktorá je na ich prácu nevyhnutná. Sviatok Dňa matiek sme oslávili milým vystúpením pre naše mamky. Počas týždňa ľudových zvykov a tradícií sme sa naučili, ako sa kedysi ľudia obliekali, aké predmety dennej potreby používali. Naučili sme sa aj niekoľko ľudových piesní a hier. Ako sa vyrába handrová bábika a ako sa kedysi hrali deti, nám porozprávala stará babka. Vyskúšali sme si aj to, ako sa robia pirohy. Posledný májový deň patril všetkým deťom, pretože sa v našej škôlke konala oslava Medzinárodného dňa detí. Tento rok sa niesla v znamení športu. Poriadne sme si zasúťažili, preverili si svoju zručnosť pri triafaní na bránku. Tento mesiac bol pre našich škôlkárov plný zážitkov a aktivít, na ktoré budú dlho spomínať.

(Mgr. Jana Kolcunová)