V nedeľu 19. mája 2019 sa konal v hoteli Rubín už 10. ročník školského plesíku, ktorý zorganizovala Rada rodičov pri Cirkevnej základnej škole sv. Juraja  v spolupráci s vedením školy.

Začali sme spoločnou modlitbou a slávnostným obedom. Prvý tanec patril našim mamkám  ako znak vďaky a úcty. Po ňom sa veselo zabávali už všetci. S krásnym pozdravom piesní a básní potešili deti svojich rodičov v kultúrnom programe. Nechýbala ani tombola s množstvom cien. 1. cenu – rodinnú večeru vo Vermexe vyhrala rodinka Mergeščíkovcov. Nádherné nedeľné popoludnie sa nieslo v duchu spoločnej zábavy, tanca, rozhovorov a vzájomných stretnutí rodín žiakov, rodín zamestnancov i priateľov školy.  Takéto spoločné stretnutia rodín sú pre nás všetkých veľkým povzbudením a už teraz sa tešíme na ďalšie. Ďakujeme za nádherný a požehnaný deň tým, ktorí ho s láskou pripravovali, a všetkým, ktorí sa na ňom zúčastnili.

(RNDr. Katarína Hrižová)