V piatok 17. mája 2019 sme sa zúčastnili na speváckej súťaži Jakuboviansky slávik v Chminianskych Jakubovanoch. Na súťaži sa zúčastnili traja žiaci našej školy, ktorí vyhrali školské kolo v speve. Spevácka súťaž sa konala v spoločenskej sále OcÚ v Chminianskych Jakubovanoch, kde sme sa najprv zaregistrovali. Žiaci mohli vystúpiť v troch rôznych kategóriách, podľa dosiahnutého veku.

Naši žiaci vystúpili v kategórii Ľudové piesne (do 12 rokov): Vanesa Polhošová, Iveta Čonková. A v kategórii Moderné piesne – slovenské a české (do 12 rokov): Dávid Bača. Žiaci boli počas spevu sprevádzaní Ľudovou hudobnou skupinou Kolačkovci.

Spomedzi viacerých vystupujúcich, ktorí sa na súťaži zúčastnili, sa umiestnili aj žiaci našej školy: Ľudové piesne (do 12 rokov): Vanesa Polhošová – 1. miesto. V kategórii Moderné piesne – slovenské a české (do 12 rokov): Dávid Bača – 3. miestomimoriadna cena riaditeľky školy v Chminianskych Jakubovanoch.

Domov sme odchádzali šťastní a plní zážitkov.

 

(Silvia Dziaková)