Za všetko, čím som, vďačím svojej mame.“ (sv. Augustín) V duchu tohto motta sa niesol 17. máj v Cirkevnej materskej škole bl. Vasiľa Hopka v Bardejove. Poctivo sme sa na tento deň pripravovali. Nacvičovali sme tance, piesne, básničky po slovensky i po anglicky, len aby sme mohli našim mamkám ukázať, čo všetko sme si pre ne pripravili. Keď sa v popoludňajších hodinách trieda zaplnila našimi najbližšími, všetci už netrpezlivo očakávali začiatok vystúpenia. Všetky deti sa veľmi snažili, aby podali čo najlepší výkon a prejavili tak mamke poďakovanie za jej starostlivosť a lásku. Celé vystúpenie sa vydarilo a po odovzdaní pripravených darčekov bolo deťom aj ich mamkám odmenou sladké pohostenie.

(Mgr. J. Kolcunová)