Vasiľ Hopko nesporne patrí k veľkým osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Rodiskom tohto gréckokatolíckeho biskupa, ktorý bol 14. septembra 2003 pápežom Jánom Pavlom II. vyhlásený za blahoslaveného, bola malá dedinka v okrese Bardejov – Hrabské. Patrónom našej cirkevnej materskej školy je práve tento blahoslavený biskup. V deň, keď slávime sviatok blaženého hieromučeníka, sme si pripomenuli jeho vysvätenie za biskupa a navštívili Chrám svätého Petra a Pavla v Bardejove, kde sa nachádza relikviár i ikona blahoslaveného Vasiľa Hopka. Modlitbou Molebenu k Vasiľovi Hopkovi sme vyslovili úprimné prosby o príhovor za všetky deti, rodičov, zamestnancov i priateľov našej škôlky. Úprimným bozkom sme si uctili jeho pamiatku a dozvedeli sa o jeho živote i pôsobení vo farnosti v obci Hrabské neďaleko Bardejova. Tí, ktorí ho poznali, ho nazývali mužom neustálej modlitby. Obetoval celého seba z vernosti ku Kristovi a Katolíckej cirkvi, strávil trinásť rokov vo väzeniach, znášal psychické aj fyzické utrpenia so zodpovednosťou, odvahou a pevnou vierou. Stal sa mučeníkom pre vieru, pretože obetoval svoj život pre Krista a Cirkev. Svoje biskupské heslo „Aby všetci boli jedno“ vo svojej biskupskej službe naplnil. V súčasnosti sú už jeho modlitby príhovorom. Biskup blahoslavený Vasiľ Hopko sa prihovára za svojich priateľov i nepriateľov a určite aj za našu materskú školu jej deti, zamestnancov i rodičov a rodinných príslušníkov, ktorej je patrónom.

(Mgr. Jana Kolcunová)