Už druhý rok pôsobí na CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča v Prešove v rámci školského klubu detí detský divadelný súbor. Tento rok si deti pripravili predstavenie s názvom Gruffalo, podľa rovnomennej knižky Julie Donaldsonovej. Žiaci našej školy mali možnosť si ho pozrieť už počas vianočnej akadémie, rodičia a budúci prváci počas zápisu prvákov 1. apríla 2019. Rozhodli sme sa, že sa skúsime postaviť aj na dosky, ktoré znamenajú svet, v historickej budove DJZ v Prešove a s týmto predstavením sme sa zapojili do regionálneho kola jubilejného 65. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín 5. apríla 2019. Hoci sme sa do takejto súťaže zapojili po prvýkrát, porota veľmi ocenila tvorivosť a šikovnosť našich detí, ktoré získali vynikajúce zlaté pásmo.

(Martina Vinjarová)