1. apríla 2019 sa žiaci druhého stupňa CZŠ s MŠ v Prešove zúčastnili na Dramafeste – nesúťažnej prehliadke scénok v anglickom jazyku, ktorá sa uskutočnila v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Žiaci prezentovali anglické divadielko The Selection, ktorého autorkou je Anastasia Pasok – žiačka 8. ročníka.