Krajské kolo v atletike 26. apríla 2019 znamenalo peknú žatvu prvenstiev pre Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Výsledkovo sme tak boli najúspešnejšou výpravou v Prešovskom kraji. V behu na 100 metrov zvíťazil Tomáš Matuščák (2. A) , na 400 metrov zvíťazil Miloš Jakubov (1. A) a v behu na 1 500 metrov s prehľadom zvíťazila Tamara Ivančová (2. B). Našim víťazom prajeme veľa úspechov na Majstrovstvách SR, ktoré sa budú konať 9. mája 2019 v Trnave.

(PaedDr. Emil Jaroš)