24.04. – 26.04.2019 sa v priestoroch SOŠ automobilovej v Košiciach konal 41. ročník celoštátnej prehliadky prác stredoškolskej odbornej činnosti. Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča reprezentovala v súťaži Adriána Cenkerová, študentka 3. A s prácou TAJOMSTVO IKON NA POZADÍ IKONY NARODENIA PÁNA v súťažnom odbore teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Praktickou časťou jej práce bola vlastnou rukou napísaná ikona Narodenia, ktorá bola posvätená začiatkom novembra 2018 pri príležitosti sviatku školy a odovzdaná ako dar gymnáziu. Ikona je umiestnená v školskej kaplnke nad žertveníkom. Napriek tomu, že sa Adriána neumiestnila na prvých troch miestach, účasť v celoštátnom kole jej priniesla bohaté skúsenosti a zážitky.

(Lenka Mikulášková)