V pondelok 8. apríla 2019 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo biblickej olympiády Prešovskej archieparchie.  V kategórii stredných škôl sa študentky Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča Ema Pavlovská (2. B), Ráchel Hromjáková (4. B) a Bernadeta Romanová (4. B) umiestnili na 1. mieste a postupujú na celoslovenské kolo.