Pred sviatkami Veľkej noci sa stali na pár dní členmi školskej komunity Gymnázia bl. Pavla Petra Gojdiča americkí lektori, ktorí v tomto období na gymnáziu vyučovali v rámci krátkej stáže na východnom Slovensku. Títo lektori sú vysokoškolskými študentmi Franciscan University of Steubenville v Ohiu a v súčasnosti pôsobia na Katolíckom inštitúte v Gamingu v Rakúsku v rámci semestrálneho pobytu v Európe. Ich pôsobenie na našom cirkevnom gymnáziu bolo pre nás vzácnou skúsenosťou, keďže  študenti mohli v priebehu troch dní zažiť výučbu rôznych predmetov v anglickom jazyku pod vedením týchto lektorov, čo bolo vnímané veľmi pozitívne. Celkovo títo lektori odučili 27 vyučovacích hodín, na ktorých sa tiež podelili s prežívaním svojej viery v USA, čo bolo pre študentov v mnohom inšpirujúce a povzbudzujúce.

(Mgr. Viktor Verba, PhD.)