25.04.2019 žiaci 1. A a 2. B triedy Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho pod vedením pani učiteľky Švecovej a pani učiteľky Vaškovej zažili jedinečnú dejepisnú exkurziu v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Študenti mali tú česť, že ich osobne sprevádzal otec arcibiskup  metropolita Ján Babjak, ktorý žiakom poskytol detailný výklad. Okrem katedrálneho chrámu a krypty si žiaci prezreli arcibiskupský úrad. Po prehliadke sa presunuli do Ľutiny, na najväčšie gréckokatolíckej pútnické miesto, kde ich už čakal otec Vasil Kindja, bývalý duchovný správca nášho gymnázia. Z výletu sme si odniesli krásne dojmy a radosť z nového poznania.

(A. M. Kurucová, 1. A)