Štvrtok 25. apríl mal v CZŠ sv. Juraja slávnostný ráz. Škola oslavovala svojho patróna. Deň sa začal slávnostnou svätou liturgiou, ktorú celebroval otec Ján – dekan farnosti. Koncelebrovali duchovní otcovia z dekanátu. Slávnostnú homíliu predniesol duchovný otec Rastislav Daňo, ktorý zdôraznil, že v živote človeka je veľmi dôležité mať cieľ a bojovať za jeho realizáciu, nie proti niekomu, ale za správne veci.

V druhej časti sa žiaci, učitelia i zamestnanci školy v rámci Dňa Zeme zúčastnili na rôznych enviromentálnych aktivitách. Slová vymenili za skutky. Akcie v tento deň neboli jednorazové, ale sú súčasťou dlhodobého projektu v rámci ochrany životného prostredia.

Stop igelitkám – prvá aktivita sa začala už na vianočných trhoch, kde sme ponúkali v našom stánku plátenné tašky na nákupy, ušité v školskej dielničke. Teraz náš eko tím ponúkal  v meste eko vrecúška na zeleninu ušité zo starých záclon. Súčasťou toho bola aj osveta s informáciami o škodlivosti plastov v prírode. Túto aktivitu predstavil tím aj primátorke mesta Svidník a predsedovi VÚC.

Separácia odpadu je druhá dôležitá aktivita školy. Každá trieda spolu s triednym učiteľom si podľa vlastnej fantázie pripravila koše (staré škatule) na triedenie odpadu – papier, plasty a komunálny odpad.

Vyčisti si svoje mesto je celoslovenský projekt, do ktorého sme sa zapojili  na sviatok patróna našej školy a skautov. Skauti totiž majú veľmi blízko k prírode.

Žiaci spolu s triednymi učiteľmi si rozdelili priestory nielen v škole, ale aj za plotom školy. Keďže dbáme o čisté životné prostredie, v škole nebolo veľa práce. Hlavne nižšie ročníky sa rozbehli po sídlisku a zaútočili na odpad na trávnikoch. Pomedzi panelové domy sa ozýval smiech, pokrikovanie. Deti pracovali s nefalšovanou radosťou.

Starší sa vybrali k spleti garáží a na násyp. Hlavne tu videli deti, ako poniektorí majitelia garáži nakladajú s bioodpadom (zhnité jablká) či použitým motorovým olejom. Všetko skončilo v tráve pod plotom. Po nás roztriedené vo veľkokapacitných kontajneroch.

Ovocie a zelenina nerastú v supermarketoch – štvrtá aktivita, ktorej cieľom bolo pripraviť v školskej záhradke hriadky na  výsev ranej zeleniny. Žiaci 9. ročníka sa postarali o údržbu kvetinových záhonov, pripravili pôdu na výsadbu kríčkov ríbezlí, malín či jahôd.

Stálou súčasťou našej školy je aj malinké stádo ovečiek. Krmivo pre ovečky je piata dlhodobá aktivita. Sušíme starý chlieb a pečivo, prinášame aj bioodpad (zemiakové šupky, zvyšnú zeleninu či kapustu).

Naša škola žije aktívne s ochranou životného prostredia dlhodobo. Hoci sme malé stádočko, nebojíme sa výziev.

Pridáte sa k nám?