1. apríl je vyhlásený za Svetový deň povedomia o autizme. Do tohto dňa sme sa zapojili aj so žiakmi s autizmom zo Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni. Symbolom tohto dňa je modrá farba, oblečením tejto farby sme preto vyjadrili podporu deťom a ich blízkym. Vopred sme vytvorili videovýzvu, ktorú sme rozposlali organizáciám a ostatným školám. Týmto spôsobom sme myšlienku rozšírili aj v našom okolí a zapojili do tejto výzvy väčší počet ľudí.

Na tento deň si žiaci s autizmom spolu s pedagógmi a asistentmi vyrobili modré mydlové srdiečka. Aktívne sa zapájali do nákupu materiálu, samotnej výroby aj balenia srdiečok. 2. apríla vo vstupnej hale školy rozdávali tieto srdiečka všetkým návštevníkom, rodinným príslušníkom aj spolužiakom. Po odovzdaní mydielok sme spoločne strávili čas v triedach, kde sme vyrábali plagáty pomocou rôznych výtvarných techník, skladali modré puzzle, vylepovali srdiečka.

Celý deň sa niesol v znamení radosti a smiechu a, samozrejme, modrej farby a už teraz sa tešíme na to, čo vymyslíme o rok.

 (Anežka Michnová)