V súvislosti s Dňom počatého dieťaťa, ktorý slávime 25. marca, sa aj Špeciálna základná škola sv. Anny zapojila do aktivít tohto dňa.

Pedagógovia spolu so žiakmi pripravili biele stužky, ktoré si navzájom pripevnili na oblečenie. Biele stužky žiaci pripevnili na oblečenie aj rodičom a známym. Pedagógovia žiakom v rámci vyučovania vysvetlili zmysel tohto dňa, a to, že na živote nenarodených detí záleží. Žiaci si spoločne s pedagógmi vyhotovili v triedach plagáty, ktoré umiestnili na nástenku. Plagát s informáciami o Dni počatého dieťaťa spoločne prilepili na vchodové dvere ZŠŠ sv. Anny.

Takýmto spôsobom Špeciálna základná škola sv. Anny vyjadrila podporu ľudskému životu, úctu a ochranu života od počatia.

(Silvia Dziaková)

edf
edf
edf