Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne ( 1 Kor 13, 4 ─ 8a). V duchu tej najväčšej lásky nášho nebeského Otca, ktorá sa dennodenne zjavuje v láske  rodičov k svojim deťom a deťom k svojim rodičom, sa niesla aj valentínska modlitba v našej Cirkevnej materskej škole bl. Vasiľa Hopka v Bardejove. Potom ako sa trieda zaplnila rodičmi naplnenými očakávaním toho, čo sa bude diať, začala sa milá slávnosť. Rodičia sa spolu s deťmi pomodlili Modlitbu lásky. Vzájomne si príhovorom odpustenia vyjadrili to, čo bolo treba povedať ─ odprosiť, odpustiť. Túto krásnu chvíľu zakončili veľkým objatím a pusou, ktorá vyvolala nejednu slzičku v očiach rodičov. Modlitbou požehnania sme  si spoločne vyprosili u nášho nebeského Otca lásku a požehnanie. Po krátkom tanci a šantení  so srdiečkovými balónmi prišlo na rad pohostenie s pizzou, ktorá bola odmenou a  pochúťkou pre malých i veľkých. Podľa legendy, ktorá sa zachovala, sa hovorí, že svätý Valentín mal rád ruže a voňavé kvety,  ktorými obdarúval ľudí a prial im šťastný život. Aj naše deti z lásky k svojim najbližším vyrobili srdiečko, ktorým obdarovali tých, ktorých tak veľmi ľúbia. Sviatok svätého Valentína však v sebe nesie aj odkaz lásky medzi Bohom a človekom, ktorý je stvorený na obraz Boha. V láske prichádza pokoj solidarita, jednota a čistota. A v duchu tohto odkazu sme našu milú slávnosť ukončili.

(Mgr. J. Kolcunová)