Tohtoročné vianočné sviatky sme odštartovali sviatočným vystúpením pre našich rodičov, starých rodičov a hostí, ktorých sme si pozvali do našej cirkevnej materskej školy v Bardejove. Milá slávnosť sa začala modlitbou Molebenu pred narodením Pána s naším otcom kaplánom Erikom a deťmi. Celým programom prítomných sprevádzali anjelici, ktorí nás aspoň na chvíľku preniesli do svojho nebeského domu. Postupne sme predviedli našim hosťom scénku o zdobení vianočného stromčeka i pieseň o stavaní snehuliakov. V anglických pesničkách a hrách sme ukázali, čo sme sa už naučili. Novonarodeného Ježiška v Betleheme privítali i naši malí koledníci. Za jasu svetielok, ktoré ožiarili našu triedu, a tíško znejúcej melódie Tichej noci sme zakončili naše vianočné vystúpenie a zároveň otvorili svoje srdiečka novonarodenému Ježiškovi, jeho láske, pokoju a radosti. Vyslovením vinšu sme všetkým prítomným popriali požehnané Vianoce a šťastný vstup do nového roka.

(Mgr. Jana Kolcunová)