Ó, kto, kto Mikuláša ľúbi, ó, kto, kto Mikulášu slúži. Tomu svätý Mikuláš na každý deň pomáhaš… Touto pesničkou, ktorá znela vo štvrtok 6. decembra našou Cirkevnou materskou školou bl. V. Hopka v Bardejove,  sme privítali Mikuláša. Prišiel tichučko a tajne, ako sa na správneho Mikuláša patrí. A neprišiel len tak naprázdno, priniesol si obrovský kôš plný prekvapení pre všetky dobré deti. Po peknej pesničke a básničke odovzdal deťom prekvapenia, ktoré si pre ne nachystal. Na pamiatku sme sa ešte s Mikulášom odfotografovali, rozlúčili sa a odprevadili ho na jeho dlhú cestu za ďalšími deťmi.

(Mgr. Jana Kolcunová)