Prešiel týždeň a naši malí matematici nám opäť urobili radosť. Na celoslovenskej súťaži štvorčlenných družstiev LOMIHLAV obsadili z 50 zúčastnených tímov druhé miesto. Zdolali ich len žiaci zo SZŠ so všeobecným intelektovým nadaním z Bratislavy. Súťaž sa konala 30.11.2018 na Gymnáziu Alejová v Košiciach. Našu školu reprezentovali: Štefan Malik, Patrik Barnišin, Šimon Bartoš a Michal Iľkovič. K dosiahnutému výsledku im blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

(Mgr. Júlia Šarišská)

diplom