23. 11. sa žiaci 3. až 9. ročníka zúčastnili na chemickej a fyzikálnej show. Malá telocvičňa sa na jednu hodinu premenila na učebňu fyziky a chémie. Naši hostia z agentúry Škola hrou nám za aktívnej asistencie nadšených žiakov prezentovali viaceré efektné chemické reakcie a zaujímavé fyzikálne javy. S pomocou starších žiakov tieto deje a javy aj vysvetlili. Možno najpútavejšia bola pre deti príprava niektorých zábavných hračiek z bežne dostupných surovín spolu s receptami ako na to. Cieľom tejto netradičnej vyučovacej hodiny bolo spopularizovať medzi žiakmi prírodovedné predmety a ukázať, že aj učenie sa fyziky či chémie môže byť zaujímavé.

(Mgr. Júlia Šarišská)