26.11.2018 sa konal 3. ročník súťaže v prednese náboženskej poézie a prózy „… a Slovo bolo u Boha“. Víťazky jednotlivých kategórií Anita Feková, Adela Cocuľová a Ester Fudalyová sa zúčastnia na krajskom kole v Humennom.

(Mgr. Júlia Šarišská)