V stredu 7.11.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na zábavnej a poučnej prednáške v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove na tému Veľmi studená voda, kde boli experimentálnymi pokusmi a demonštračnými ukážkami oboznámení s vlastnosťami a využitím tekutého dusíka. Vďaka tejto prednáške mali možnosť kladivom rozbiť ružu na drobné kúsky či ochutnať šľahačku schladenú tekutým dusíkom. Nadobudnuté vedomosti boli pre žiakov veľmi poučné.

(Mgr. Júlia Šarišská)