Ministerstvo školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky a Dom Matice slovenskej v Žiline 16. novembra 2018 oceňovali najlepšie školské časopisy.
Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku bol ocenený ako jeden z najlepších školských časopisov vydávaných v základných školách na Slovensku v rámci celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS, ktorú každoročne organizuje Dom Matice slovenskej v Žiline a získal vynikajúce 1. miesto.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien prebehlo v krásnych priestoroch historickej budovy žilinskej radnice. Ocenenie za kvalitnú a tvorivú prácu prevzali z rúk Ing. Kataríny Kalankovej, riaditeľky Matice slovenskej v Žiline, žiačky Sárka Holodňáková a Miriam Jalčáková z 9. A triedy. Dievčatám aj učiteľke, ktorá ich neustále motivovala a usmerňovala k tvorivej práci, patrí vrúcne poďakovanie za veľmi pekné úspechy.