V priestoroch Starej radnice mesta Žilina sa 16.11.2018 stretli priatelia Matice slovenskej a nadšenci slova, aby si prevzali vzácne ocenenia. Náš časopis GJZ Life, na ktorom pracujú žiaci Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho pod vedením PaedDr. Lucie Švecovej, získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži školských a triednych časopisov Pro Slavis 2018. Porota vyzdvihla jeho výbornú obsahovú, štylistickú a grafickú stránku. Ocenenie si prevzala súčasná šéfredaktorka časopisu Kristína Stemnická z 3. B. Hurááá. Veľmi sa tešíme a gratulujeme! Ďakujeme všetkým (šéf)redaktorom i talentovaným prispievateľom a prajeme im množstvo chuti a tvorivosti do ďalších čísel. Zároveň všetkým zodpovedným vyprosujeme „… veľa šťastia a milostí od toho, ktorý im ten talent dal“ (Kučera, 2018).
(PhDr. Daniela Babíková)