ŠZŠ sv. Anny sa zapojila do súťažno-vzelávacej aktivity Hovorme o jedle, ktorá prebiehala
počas mesiaca október. V záverečnom hodnotení sa umiestnila v zlatom pásme.

K súťažno-vzdelávacej aktivite Hovorme o jedle prebiehalo projektové vyučovanie
a exkurzie k vyhláseným denným témam.
Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Na túto tému pedagógovia ŠZŠ sv. Anny pripravili pre žiakov exkurziu do rodinného ovocného sadu v Starej Ľubovni. V ovocnom sade žiaci pooberali z ovocných stromov jabĺčka a hrušky, ktoré následne ukladali do pripraveného košíčka. Neskôr zbierali popadané orechy a pochutili si na malinách.
V priebehu vyučovacích hodín žiaci v triede vystrihovali a lepili ovocie a zeleninu. Ochutnali rôzne druhy ovocia, ktoré spoločne s pedagógmi nazbierali v ovocnom sade, a zároveň sa podieľali na pečení jablkovej štrúdle.
K dennej téme Odkiaľ jedlo pochádza sa žiaci a učitelia zúčastnili na exkurzii vo veľkosklade ovocia a zeleniny TIS Stará Ľubovňa. Zamestnankyňa veľkoskladu im poskytla informácie o ovocí a zelenine, predviedla názornú ukážku hobľovania kapusty a jej následného uskladnenia.
V priebehu vyučovacích hodín bola žiakom priblížená prezentácia spojená s tvorbou
ježkov. Do pripravenej hrušky vpichovali špáradlá s napichnutým hroznom, a tak
vytvárali krásnych ovocných ježkov. Veľkou motiváciou a zároveň odmenou bola skutočnosť,
že si svojich ovocných ježkov mohli zjesť. Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného
vyučovania žiaci za pomoci pedagógov tvorili mrkvu a šalát, ktoré následne vkladali do
makety zeme (práca s papierom). Po vykonanej práci s papierom mali žiaci možnosť
pracovať aj so skutočnou zeleninou. Z tašky vyberali mrkvu, cibuľu, cesnak, zemiaky…
Zeleninu mohli rukami ohmatať a rozlišovať rôzne povrchy, ovoňať a mrkvu i ochutnať. Aj
takýmto spôsobom si žiaci ŠZŠ sv. Anny upevňovali získané informácie o jedle.

Chutné maľovanie (výtvarná aktivita) − žiaci ŠZŠ sv. Anny v spolupráci s pedagógmi
spoločne tvorili výtvarné práce. Technika a spôsob výtvarných prác bola prispôsobená
zdravotnému stavu žiakov.
Počas realizácie projektu Hovorme o jedle (súťažno-vzdelávacia aktivita, výtvarná aktivita) sa
žiaci prostredníctvom projektového učenia zábavnou formou nielen dozvedeli veľa nových
informácií, ale zažili aj kopu zábavy. Už teraz sa tešia na realizáciu podobných projektov.

(Silvia Dziaková)

edf