Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom oslávilo výročie svojho založenia.
„Je 20 rokov veľa či málo? Vzhľadom na to, že cirkevné školstvo začalo dýchať až po revolúcii v osemdesiatom deviatom, si myslím že je to dosť,“ hodnotil vo svojom príhovore zastupujúci riaditeľ PaedDr. Emil Jaroš. Písal sa rok 1998, keď do lavíc prvého cirkevného gymnázia v meste Humenné a zároveň prvého gymnázia Prešovského biskupstva zasadlo 72 prvákov. Od toho času už škola vychovala 1 028 absolventov a rozšírila ponuku štúdia o anglický bilingválny odbor. O kvalite školy svedčia nielen diplomy a medaily, výborné študijné výsledky študentov na vysokých školách, ale aj samotný program osláv dvadsiateho výročia, pripravený na takmer profesionálnej úrovni.
Oslavy sa začali archijerejskou svätou liturgiou v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, kde sa Božím slovom prihovoril náš drahý otec arcibiskup metropolita Ján Babjak. Spolu s učiteľmi, študentmi a ďalšími významnými hosťami, medzi ktorými nechýbali primátorka mesta pani J. Vaľová, prednosta okresného úradu Ondrej Mudry či provinciálna predstavená SSNPM sestra Petra Sičáková, ďakoval za dvadsať rokov činnosti gymnázia. V svätom Jánovi Zlatoústom predstavil prítomným príklad hodný nasledovania. V prvom rade však spolu s ďalšími prítomnými kňazmi, medzi ktorými nechýbali ani početní absolventi školy, slúžil eucharistiu, cez ktorú bude Pán i v ďalších rokoch posilňovať všetkých gymnazistov a ich pedagógov. Veľmi výnimočný dar prijalo gymnázium v závere liturgie z rúk humenského vikára Martina Zlackého v podobe relikvií patróna, sv. Jána Zlatoústeho.
Duchovne posilnení sa všetci prítomní presunuli do mestského kultúrneho strediska, kde sa hodnotným programom predstavili tí najtalentovanejší študenti. Popri prezentovaní života školy a jej mnohých úspechov bolo počuť najrôznejšie hudobné čísla, recitáciu či vidieť tanečné vystúpenia. Vrcholom určite bolo slávnostné požehnanie CD albumu Neboj sa hudobnej skupiny GJZ band pod vedením sr. Antónie. CD posvätil sám otec arcibiskup a celé dielo i tých, ktorí sa na jeho nahrávaní podieľali, požehnal. Pedagogickému zboru udelil vzácnu zlatú medailu bl. Petra Pavla Gojdiča, ktorou im poďakoval za záslužnú prácu, ktorú svedomite vykonávajú. Na záver pozvaných hostí čakal slávnostný obed.

Do ďalšej desaťročnice vstupuje Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho plné entuziazmu, chuti prijímať nové výzvy a dôkladne napĺňať svoje poslanie, ktorým je kvalitne vzdelávať mladú generáciu a rozvíjať osobnosť študenta i v duchovnej oblasti.

(Mgr. E. Jarošová)