Žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni sa zapojili do česko-slovenského projektu:

Záložka do knihy spája školy: Pohádky, bajky, pověsti a příbehy neznají hranice.

Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice.

Prostredníctvom elektronickej správy navzájom s pridelenou partnerskou školou došlo k potvrdeniu partnerstva v projekte. Následne k upresneniu podmienok, potrebnému na vzájomnú výmenu (počet záložiek, spôsob a predbežný termín ich výmeny).

Žiaci v spolupráci s pedagógmi ŠZŠ sv. Anny vyrábali záložky do knihy na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy i v záujmovom útvare Malí šikovníci. Záložky do knihy boli rôznej veľkosti a tvaru, z rozličného materiálu a bola použitá ľubovoľná technika. Tvorba záložky bola prispôsobená tak, aby sa každý žiak mohol realizovať aj napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu. Záložku pre svojho neznámeho kamaráta žiaci ŠZŠ sv. Anny vyrábali v spolupráci s pedagógmi. Veľkou motiváciou boli obľúbené rozprávky. Pri tvorbe záložky najprv sledovali krátku rozprávku alebo im pedagóg prečítal krátky úryvok z rozprávky. Spoločnými silami bolo vyrobených 27 záložiek, ktoré boli s láskou vytvorené a odoslané kamarátom do Špeciálnej základnej školy v Detve.

S pridelenou partnerskou školou došlo nielen k výmene záložiek do knihy, ale aj k výmene informácií o  školách. Spolu so záložkami bol priložený aj zoznam rozprávkových záložiek do knihy. Naši žiaci sa tešili z darovaných rozprávkových záložiek, ktoré im prišli z partnerskej školy.

Z krásnych záložiek bola vytvorená výstavka v triede, aby sa deti mohli podeliť o radosť aj s ostatnými. Po výstavke si žiaci vyberú záložku, ktorú si zoberú na pamiatku domov. Deti sa tak naučili, že zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť.

(S. Dziaková)