Mesiac október sa v našej materskej škole začal spoločnou modlitbou a vyložením ikony Panny Márie, ktorej bol tento mesiac zasvätený. Modlitbami a prosbami sme sa po celý mesiac prihovárali Božej Matke. Vo štvrtok 18. októbra sme sa aj my zapojili do projektu Milión detí sa modlí ruženec. Vytvorili sme si „cukríkový ruženec“ a pridali sa spoločnou modlitbou ruženca k ostatným deťom sveta. V týždni ovocia a zeleniny sme spoznávali ich rôzne druhy. Z niektorých druhov vznikli veselí ovocníčkovia a z niektorých chutné a zdravé šaláty. Celý mesiac sme sa poctivo pripravovali a zároveň aj tešili na posledný októbrový týždeň, ktorý bol venovaný našim starým rodičom. Učili sme sa básne, piesne i tance, len aby sme mohli našim starkým ukázať našu šikovnosť, potešiť ich a zároveň sa poďakovať za ich lásku a starostlivosť. 25. októbra sme boli už od rána napätí a čakali sme, kedy už príde tá vytúžená hodina a zavítajú k nám starí rodičia. Za našu námahu sa nám poďakovali obrovským potleskom i malou slzičkou šťastia a radosti v očiach. Potom sme si s dedkami a babkami vyskúšali šikovnosť v tvorivých dielňach s ovocím a zeleninou. Odmenou bolo pre nás sladké pohostenie, ktoré nám pripravili naše mamky. Spoločne sme tento špeciálny deň odišli so svojimi starými rodičmi a už teraz sa tešíme, kedy sa opäť spolu stretneme v našej škôlke.

(Mgr. J. Kolcunová)