V termíne 08.10. ─ 12.10.2018 sa na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnilo už tretie stretnutie projektu Erasmus+, ktorého témou je zdravý život v zdravom životnom prostredí. V rámci projektu navštívili našu školu učitelia a študenti z Poľska, Maďarska, Talianska a Nemecka. Prvý deň otvorili svojím príhovorom riaditeľ školy PaedDr. Emil Jaroš a Ing. arch. Andrej Semanco, zástupca primátorky mesta. Študenti pomocou prezentácií priblížili riešenia problémov, ktoré postihujú životné prostredia našich krajín. Po prezentáciách sa presunuli na obed, po ktorom ich čakala prehliadka kaštieľa a skanzenu v Humennom. Ďalší deň sa študenti vybrali na exkurziu do Belianskej jaskyne a po obede splavili na drevených pltiach Dunajec. Posledný deň si študenti pozreli čističku odpadových vôd v Humennom a úpravňu vody v Kamienke. Po obede čakala študentov prehliadka Gréckokatolíckeho chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Po prehliadke boli pre študentov pripravené workshopy. Deň sa zakončil večerou v penzióne ASTON, kde si študenti pripravili program plný tanca, hudby a zábavy. Bol to týždeň plný nových skúseností, priateľstiev a zábavy.

(V. Čopíková)