Modlitba ruženca má veľkú moc, obzvlášť modlitba detí. Dôverujúc slovám sv. pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení“ sa žiaci CZŠ sv. Juraja pripojili k modlitbe niekoľkých miliónov detí na celom svete, aby tak vyjadrili súcit a solidaritu s deťmi opustenými a trpiacimi vo vojnových krajinách. Tento rok sme modlitbu zvlášť venovali trpiacim v Sýrii. Pred modlitbou ruženca  si žiaci pozreli krátky príbeh, ktorý porovnával život v pokojnej krajine a rodine so životom v krajine zmietanej vojnou. Veríme, že aj týmto ružencom zasiahne Boh tam, kde sú ľudské snaženia a námahy neúspešné.