Sedem študentov Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho sa 14. septembra 2018 zúčastnilo na slávnostnej ceremónii v PKO Čierny orol v Prešove, aby si za prítomnosti britského veľvyslanca Andrewa Gartha prevzali prestížne ocenenie: Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE). Na to, aby si mohli pripnúť bronzový odznak, museli vytrvalo šesť mesiacov pracovať na všestrannom rozvoji vlastnej osobnosti. Študenti si vytýčili individuálne ciele, ktoré boli pre nich výzvou, a každý z nich rozvíjal svoj talent, športoval a vykonával dobrovoľnícku činnosť. Napĺňanie týchto mét ich posúvalo vpred po všetkých stránkach. Navyše po absolvovaní dvojdňovej záverečnej dobrodružnej expedície, ktorá ich donútila prekročiť svoje limity, si mohol každý povedať, že nič nie je nedosiahnuteľné, ak sa nevzdávame. Šimon Gecej, Klára Harajdová, Jakub Horvát, Anna Mária Mitrová, Natália Mattová, Filip Špitalik a Vanessa Tichá tak rozšírili galériu nositeľov bronzového ocenenia DofE na našej škole.

(PaedDr. Emil Jaroš)