Národy celej Európy si každoročne 26. septembra pripomínajú Európsky deň jazykov. Aj na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho sme si v tento deň užili jazykovú rozmanitosť. Triedne kolektívy mohli počas jednej vyučovacej hodiny navštíviť hneď desať krajín, dozvedieť sa nové zaujímavosti a naučiť sa niekoľko viet v jednotlivých jazykoch. Veľké poďakovanie patrí dvadsiatim dobrovoľníkom, vďaka ktorým mohli ostatní študenti „precestovať“ Nórsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Maďarsko, Ukrajinu a Rusko.

(Mgr. Ema Jarošová)