Dvaja žiaci s autizmom a dve učiteľky zo ŠZŠ sv. Anny si povedali, že „detskej radosti nie je nikdy dosť“, a prijali pozvanie na Deň plný aktivít v súkromnej spojenej škole v Prešove, ktorý sa uskutočnil 20. septembra 2018.

Týždeň pred spomínaným dňom absolvovali žiaci a učitelia ŠZŠ sv. Anny prípravu. So žiakmi intenzívne trénovali na záverečný tanec, ktorý ich v Prešove čakal. Zároveň učiteľky pre žiakov pripravili vizualizáciu v podobe fotografií (teraz, potom, neskôr), aby vedeli, čo ich čaká. Týždeň ubehol ako voda, a tak ráno 20. septembra 2018 zahodili za hlavu dennodenné učenie a išli si vychutnávať príjemnú atmosféru a krásne počasie, ktoré ich v tento deň čakalo. Cesta ubehla rýchlo. Prvou zastávkou bola skupinová aktivita s prvkami muzikoterapie. Na tomto stanovišti čakal prítomných maratón pesničiek na koberci. Žiaci a učiteľky ŠZŠ sv. Anny majú veľmi radi piesne a hudobno-pohybové aktivity a hry, čo sa prejavilo v tento deň na ich tvárach. Čas na tomto mieste ubehol veľmi rýchlo. Žiaci sa spolu s učiteľkami prepravili do súkromnej spojenej školy internátnej v Prešove. Tam na nich čakal veľmi zaujímavý program plný detskej radosti. Všetci zúčastnení mali veľký zážitok najmä z veľkej lopty, do ktorej mohli žiaci vojsť a gúľať sa. Záverečný tanec vďaka týždennej príprave zvládli „ľavou zadnou“. Na obed si všetci zúčastnení pochutili na výbornej pizzi.

„Po tomto peknom a zmysluplnom dni nám ostali krásne spomienky, preto sa chceme poďakovať všetkým organizátorom zo súkromnej spojenej školy v Prešove za kvalitne odvedenú prácu. Len vďaka ich zanietenosti a ochote spraviť niečo navyše  sa mohol tento deň zrealizovať. Ostáva už len dúfať, že takéto spoločné dni budú aj naďalej pokračovať a našou víziou je zorganizovať možno v menšom prevedení niečo podobné aj v našej škole.“

s vďakou ŠZŠ sv. Anny v Starej Ľubovni

(Mária Starinská)

sdr
sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
sdr
sdr