V pondelok 3. septembra 2018 sme slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019. Hlavným slúžiteľom svätej liturgie bol humenský vikár otec Martin Zlacký, ktorý nás povzbudil do nastávajúcich dní krásnou homíliou. Zároveň sme v našej gymnaziálnej rodine privítali nášho nového duchovného správcu otca Jána Frandofera. Piesňami zo svojho nového CD slávnosť obohatila hudobná skupina GJZ Band.
(PaedDr. Emil Jaroš)