Študenti Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v minulom školskom roku mimoriadne príkladne vykonávali dobrovoľnícku prácu v Nemocnici A. Leňa v Humennom, preto sa im osobne prišli poďakovať zástupcovia manažmentu nemocnice. Študenti si z ich rúk prevzali ďakovné listy.
(PaedDr. Emil Jaroš)