Žiaci, rodičia a zamestnanci ŠZŠ sv. Anny vstúpili do nového školského roka 2018/2019 svätou liturgiou v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Liturgiu slávil a svojím slovom povzbudil Dipl.-Theol.Univ. Peter Lach, kancelár ABÚ v Prešove, spolu s otcom Jozefom Paraskom a otcom Jozefom Popikom, ktorí pôsobia v Starej Ľubovni a úzko spolupracujú so ŠZŠ sv. Anny a s Domom sv. Anny. Liturgiu sprevádzal malý spevácky zbor pri Dome sv. Anny. Po skončení liturgie sa všetci prítomní presunuli do komunitného pastoračného centra, kde riaditeľ školy Mgr. Ján Rusiňák informoval rodičov o rozdelení žiakov a učiteľov do jednotlivých tried a zároveň ich povzbudil k spolupráci a k otvorenému spoločenstvu.

(Mgr. Mária Starinská)